Lenker

FASTLEGEORDNINGEN

Her kan du lese om fastlegeordningen og bytte fastlege.

Prisliste hos fastlegen

Her finner du lenke til prisliste hos fastlege.

Fokhelseinstituttets informasjon om sesonginfluensa

Her kan du finne informasjon om årets sesonginfluensa og risikogruppene.